Blog

Automatizacija radnih procesa više nije opcija – postala je neophodnost

11.04.2024.

Kompanije koje ne automatizuju svoje procese uskoro će se naći u zaostatku na sve konkurentnijem tržištu. Automatizacija radnih tokova pomoću rešenja za upravljanje informacijama može doneti niz prednosti organizacijama, uključujući poboljšanu efikasnost, usklađenost, saradnju i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Sa pravilnim rešenjem na raspolaganju, organizacije mogu dobiti konkurentsku prednost razvijanjem i implementiranjem efikasnijih radnih procesa koji doprinose uspehu poslovanja.

Therefore™ DMS omogućava vam digitalizaciju poslovnih procesa. Prebacivanjem sa fizičkih, papirnih procesa na optimizovane elektronske procese, možete lako smanjiti vreme potrebno za završetak procesa, povećati tačnost i poboljšati vidljivost, praćenje, kao i unaprediti korisnički servis pružajući brže, tačnije informacije.

Workflow: Getting Started

Automatizacijom procesa radnih tokova, kompanije svih veličina mogu dobiti višestruke benefite:

  • Radni tokovi se lako dizajniraju koristeći naš korisnički interfejs sa “povuci i otpusti” opcijom. Nema potrebe za programiranjem!
  • Lako kreirajte paralelne putanje radnih tokova, rute eskalacije i izuzetke.
  • Obaveštenja putem e-maila za nove zadatke, kašnjenje i prekoračenje rokova.
  • Istorija radnog toka pruža detaljan pregled svih akcija.
  • Delegiranje zadataka radnog toka pojedincima ili grupama.
  • Radni tokovi se mogu kreirati na nivou pojedinačnog dokumenta, na nivou slučaja, ili kombinacijom oba.
  • Beskonačne mogućnosti integracije putem Therefore™ REST API-ja – koristite REST pozive kao deo radnog toka za pokretanje integracije i razmenu informacija sa REST API-ima trećih strana.

Document Solutions - Therefore™ Online - Canon South & Southeast Asia

Ako želite da započnete sa automatizacijom vaših radnih procesa i istražite sve dodatne mogućnosti koje naš sistem za upravljanje dokumentima nudi, pozovite naš prodajni tim u Malex-u. Sa zadovoljstvom ćemo organizovati detaljnu prezentaciju za vas, prilagođenu vašim potrebama i zahtevima, kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite prednosti automatizacije i optimizacije vašeg poslovanja.