USLUGE

Kao Authorizovani CANON ADVANCED SOLUTIONS i CEE PREMIER PARTNER , Malex City Copy Service se ugovorom obavezao da brine o očuvanju renomea firme Canon. Malex City Copy Service poseduje sopstveni servis, pa samim tim ima najbolju i najpovoljniju ponudu u oblasti pružanja usluga održavanja i servisiranja Canon uređaja, a naročito u pogledu kvaliteta, cena, uslova i načina plaćanja. Svoj dugogodišnji imidž, Malex City Copy Service temelji na visoko obučenoj servisnoj službi koja se redovno upućuje na obuku u odgovarajuće DEMO centre, gde se obaveštava o novim proizvodima, njihovim tehničkim karakteristikama, kao i o praktičnom radu na popravci i zameni rezervnih delova i potrošnog materijala. Na rad našeg servisa nije bilo primedbi, niti reklamacija, a s obzirom da ugrađujemo isključivo originalne rezervne delove na koje važi garancija proizvođača. Serviseri Malex City Copy Servisa obučeni su za sve vrste kvarova, po tipovima mašina. Dolaze u kratkom odzivnom roku, a u hitnim slučajevima još istog dana. Obzirom da ugrađujemo isključivo originalne rezervne delove na koje važi garancija proizvođača na rad našeg servisa nije bilo primedbi ni reklamacija. Malex City Copy Service ima, između ostalih, i odgovarajući sertifikat za rukovanje, instaliranje, servisiranje i popravke fotokopir aparata najnovije Canon iRA tehnologije.

Procenite troškove štampe besplatno
PRIJAVI SE