Za sva pitanja povodom štampača ili multifunkickih uredjaja i prateće opreme,
obratite nam se putem telefona 011/329-19-82 ili emaila prodaja@malex.rs.