KONTAKT

  • Pun naziv firme: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, uslugu i zastupanje “MALEX CITY COPY SERVICE” D.O.O. Beograd
  • Skraćeni naziv firme: “MALEX CITY COPY SERVICE” D.O.O. Beograd
  • PIB: 100206156
  • MATIČNI BROJ: 07534736
  • Šifra delatnosti: 4690
  • Obveznik PDV-a: DA
  • Tekući račun: 205-5701-57
  • (Komercijalna banka)
  • Tel/Fax: 011/329-19-82; 011/276-98-29
  • E-mail: office@malex.rs
  ONLINE PRIJAVA KVARA