Uniflow Online Express

Iskoristite III generaciju IMAGERUNNER ADVANCE uređaja i aktivirajte Uniflow Online Express.

Prednosti:
Zaštita od neovlašćenog korišćenja
Povećana produktivnost
Praćenje troškova

Funkcije:
Fleksibilno prijavljivanje: Pin kod, kartice ili oba
Skeniranje na lokacijama Myself i Google Drive
Praćenje i izveštavanje aktivnosti na prijavljenim Canon uređajima
Definisanje cenovnih profila
Grafički izveštaji
Podešavanje i upravljanje na Cloud-u, bez lokalnih servera

Za više informacija možete kontaktirati naš prodajni tim.