Blog

PROJEKAT PAMETNE OPŠTINE UZ IMPLEMENTACIJU CANON CLOUD REŠENJA

30.08.2023.

Radite pametnije sa Canon Cloud rešenjima

Sa digitalizacijom i automatizacijom procesa, sve više usluga se kreće onlajn, što značajno utiče na kvalitet života u gradu. Sa ovim rastu i zahtevi i očekivanja građana i organizacija, a upravo na ove izazove Canon Smart Municipalities program nudi rešenje.

Cloud Integration: imageRUNNER ADVANCE DX: Canon Latin America

Izazovi pametnih opština

Ključni elementi visokog kvaliteta života građana su efikasne mreže i usluge, inteligentnije mreže gradskog transporta, unapređeno vodosnabdevanje, postrojenja za odlaganje otpada i efikasniji načini za osvetljenje i grejanje zgrada, ali i efikasnije javne usluge sa interaktivnijom i prilagodljivijijom gradskom administracijom.
Gradska uprava treba da bude efikasna interno i u interakciji sa spoljnim stranama, kao što su građani, kompanije i neprofitne organizacije. Na osnovu iskustva kompanije Canon, tri najčešća izazova sa kojima se suočavaju pametni gradovi su:

  • složeni procesi, uključujući ručne zadatke koje obavlja administrativno osoblje,
  • očekivanja klijenata da efikasno obrađuju svoje zahteve uz minimalno vreme čekanja i korake,
  • usklađenost sa propisima o privatnosti podataka (GDPR na teritoriji EU i drugim propisima).

 

Omogućavanje koncepta pametne opštine sa Smart Cloud rešenjima

Podrška kompanije Canon je usmerena na automatizaciju procesa i digitalizaciju dokumenata kako bi se povećala produktivnost administracije i uštedeli troškovi.
Uz inovativnu tehnologiju kompanije Canon, gradske usluge mogu biti isporučene građanima efikasnije, a rad administrativnog osoblja je produktivniji i u skladu sa bezbednosnim i ekološkim propisima.

Najvažnije prednosti za opštinsku administraciju su manje papirologije, minimiziranje grešaka, brže vreme odgovora, veće poštovanje i uvažavanje od strane, dok će građani i preduzeća ceniti kraće vreme čekanja, pogodnosti onlajn prijave i podizanja dokumenata i zaštitu osetljivih podataka klijenata .

 

Pokrivenost tri glavne oblasti rada

Proces automatizacije i digitalizacije dokumenata podržan je sa tri glavna rešenja relevantna za efikasnije pametne opštine:

  • Digitalna poštanska soba: umesto dugotrajnog, skupog i manje produktivnog upravljanja e-poštom ručno sa slabom bezbednošću i nedostatkom kontrole, digitalna poštanska soba donosi sledeći nivo obrade dolazne pošte i poboljšava produktivnost i zadovoljstvo korisnika.
  • Digitalna arhiva: Canonovo rešenje omogućava lak i zaštićen pristup, lak pregled svih sačuvanih dokumenata i niže troškove skladištenja. Takođe, dokumenti su zaštićeni od fizičkog oštećenja.
  • Digitalna obrada obrasca: administrativno osoblje može da ispuni zahteve u prikupljanju standardizovanih informacija od više klijenata uz manje ručnog rada i veću brzinu obrade, izbegne rizik od greške prilikom ručne verifikacije i otkrije informacije koje nedostaju ili one u pogrešnom formatu.

 

Za više informacija ili ukoliko želite da zakažete sastanak pišite nam na mail adresu office@malex.rs