Blog

Prednosti korišćenja elektronskih formulara za vašu organizaciju

18.04.2024.

Sa mogućnošću kreiranja, podnošenja i obrade formulara elektronskim putem, organizacije mogu značajno smanjiti vreme i troškove povezane sa ručnim papirnatim radom.

U današnjem digitalnom dobu od suštinskog je značaja da kompanije koriste eFormulare jer nude brojne prednosti u odnosu na tradicionalne papirne obrasce. Korišćenjem eFormulara, kompanije mogu uštedeti vreme i resurse povezane sa ručnim papirnim radom, poput štampanja, distribucije i skladištenja fizičkih formulara. Pored toga, eFormulari omogućavaju veću tačnost i efikasnost pri prikupljanju i upravljanju podacima. Oni mogu automatizovati procesiranje podataka, eliminisati potrebu za ručnim unosom podataka, smanjiti greške i povećati produktivnost. Sa mogućnošću kreiranja i podnošenja formulara elektronskim putem, eFormulari omogućavaju kompanijama da optimizuju svoje radne procese, što dovodi do poboljšanog donošenja odluka i ukupnog poslovnog performansa.

eFormulari su digitalni obrasci koji se mogu koristiti za prikupljanje informacija od zaposlenih ili korisnika. Oni se mogu dinamički menjati na osnovu prethodnih odgovora, vršiti jednostavne izračune i još mnogo toga. Prikupljanjem informacija putem eFormulara, poslovanja mogu imati jasan, sažet i organizovan pristup informacijama. Štaviše, sve informacije prikupljene putem eFormulara mogu se praktično sačuvati i obraditi uz pomoć radnih tokova.

U današnjem svetu, sve vrste organizacija pokreću procese koristeći formulare. Na primer, zahtevi za godišnji odmor, zahtevi za osiguranje, kontakt formulari i ankete za povratne informacije su sve česte upotrebe koje nude Therefore™ eFormulari. Korišćenjem elektronskog obrasca, organizacije mogu obezbediti da informacije budu čitljive, tačne i odmah dostupne za obradu.

Korišćenjem Therefore™ eFormulara, kompanije svih veličina mogu ostvariti višestruke koristi.

  • eFormulari se mogu prilagoditi kako bi odgovarali specifičnim poslovnim potrebama i zahtevima, omogućavajući organizacijama da kreiraju obrasce prilagođene njihovim jedinstvenim radnim procesima.
  • eFormulari eliminišu potrebu za štampanjem, distribucijom i skladištenjem fizičkih formulara, što rezultira značajnim uštedama vremena i troškova.
  • eFormulari automatizuju procesiranje podataka, smanjujući ručni unos podataka i greške, i povećavajući produktivnost.
  • eFormulari smanjuju rizik od grešaka i neslaganja podataka, što rezultira preciznijim i pouzdanijim prikupljanjem podataka.
  • eFormulari se mogu pristupiti i popuniti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, koristeći bilo koji uređaj sa internet vezom, što olakšava korisnicima podnošenje formulara i organizacijama prikupljanje podataka.

Ako želite da započnete sa korišćenjem eFormulara i istražite sve dodatne mogućnosti koje naš sistem za upravljanje dokumentima nudi, pozovite naš prodajni tim u Malex-u. Sa zadovoljstvom ćemo organizovati detaljnu prezentaciju za vas, prilagođenu vašim potrebama i zahtevima, kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite prednosti automatizacije i optimizacije vašeg poslovanja.