Blog

Napredni saveti i trikovi za efikasno štampanje sa Canon štampačima

24.08.2023.

U današnjem digitalnom dobu, štampanje ostaje suštinska funkcija i u kancelarijama i u kućama. Bez obzira da li treba da štampate obične tekstualne datoteke, Word dokumente, Excel tabele, PowerPoint prezentacije ili datoteke koje sadrže grafiku, važno je da optimizujete proces štampanja kako biste uštedeli vreme, trud i novac uz poboljšanje kvaliteta štampanja. Ovaj članak će vam pružiti napredne savete i trikove za efikasno štampanje, sa fokusom na Canon štampače.

Inkjet vs laser printers - Canon Europe

 •  Veća vremensku efikasnost kroz serijsko štampanje

Štampanje više datoteka pojedinačno može biti dugotrajno. Da biste uštedeli vreme, razmislite o korišćenju softwera za grupno štampanje koji vam omogućava da odštampate više datoteka sa samo nekoliko klikova. Primeri softwera za serijsko štampanje za Canon štampače uključuju Print Conductor, FolderMill i 2Printer. Ovi programi vam omogućavaju da odštampate onoliko datoteka koliko je potrebno, bez ograničenja na broj datoteka u redu za štampanje.

Dodatne informacije: Opcija „Štampaj“ u Windows-u nije dostupna kada izaberete više od 15 stavki. Da biste prevazišli ovo ograničenje, koristite softver za grupno štampanje ili spojite sve datoteke u jedan PDF pre štampanja.

 

 • Održavajte tačan redosled datoteka

Štampanje dokumenata u ispravnom redosledu je ključno, posebno kada se radi o datotekama sa više stranica. Nažalost, usluga Windows spoolera ponekad može pomešati redosled vaših datoteka, što zahteva ručno sortiranje otisaka. Da biste izbegli ovu neprijatnost, koristite Print Conductor, softver koji obezbeđuje ispravan redosled datoteka prilikom štampanja na Canon štampačima.

 

 • Odaberite dvostrano štampanje

Dvostrano ili obostrano štampanje je efikasan način za smanjenje upotrebe papira. Canon štampači obično imaju opciju dvostranog štampanja koja vam omogućava da štampate na obe strane papira, smanjujući potrošnju papira na pola. Ako vaš štampač ne podržava dvostrano štampanje, i dalje možete postići dvostrano štampanje tako što ćete prvo ručno odštampati parne stranice, a zatim ponovo umetnuti odštampane stranice i odštampati neparne stranice sa omogućenim obrnutim štampanjem.

Dodatne informacije: Za detaljna uputstva o štampanju PDF datoteka u dupleks režimu, pogledajte priručnik za štampač kompanije Canon ili resurse na mreži.

 

 • Automatsko štampanje sa planiranim vremenom štampanja

Ako često redovno štampate isti skup datoteka, razmislite o automatizaciji procesa štampanja. Alati kao što su 2Printer i FolderMill omogućavaju vam da zakažete štampanje dokumenata u određeno vreme ili kao ponavljajuće zadatke, na primer dnevno, nedeljno ili mesečno. Uz planirano štampanje, možete da podesite Canon štampač da štampa dokumente čak i kada niste fizički prisutni, štedeći vreme i trud.

 

 • Optimizujte upotrebu mastila sa crno-belim štampanjem

Pre nego što odštampate dokument u boji, zapitajte se da li je štampanje u boji zaista neophodno. Za internu upotrebu ili manje važne dokumente, crno-belo štampanje može da uštedi skupo mastilo u boji ili toner. Istraživanja pokazuju da fotokopir aparati u boji mogu da troše 2 do 4 puta više mastila od crno-belih fotokopirnih mašina. Podesite podrazumevane vrednosti Canon štampača na crno-beli ili režim sivih tonova da biste smanjili potrošnju mastila i troškove štampanja.

Dodatne informacije: Štampanje u režimu “nacrt” ili “ekonomični” može dodatno smanjiti potrošnju mastila i troškove za dokumente kod kojih izgled nije kritičan.

 

 • Izaberite pravi format datoteke za štampanje

Kada pripremate datoteke za štampanje, neophodno je odabrati odgovarajući format datoteke. Za dokumente sa grafikom, kao što su brošure, koristite vektorske formate kao što su AI, SVG ili EPS. Za slike i fotografije se preporučuju PNG, TIFF ili JPG visokog kvaliteta bez kompresije. Kada ste u nedoumici, koristite „univerzalni“ format – PDF. PDF čuva i rasterske i vektorske podatke, što ga čini pogodnim za štampanje različitih tipova datoteka, uključujući CAD crteže.

 

 • Obezbedite izlaz visokog kvaliteta sa odgovarajućim DPI

DPI (tačke po inču) određuje rezoluciju i kvalitet štampe slika. Iako je većina slika obično 72 DPI za web prikaz, postizanje optimalnog kvaliteta štampe zahteva veću rezoluciju. Za najbolje rezultate postavite DPI konačnog dokumenta na 300 ili više. Izbegavajte povećanje veličine slika niske rezolucije jer smanjenje kvalitet.

 

 • Efikasno upravljajte troškovima štampanja

Da biste razumeli cenu štampanja, izračunajte cenu po stranici koristeći sledeću formulu:

Cena kertridža sa mastilom ili tonerom / procenjeni broj stranica koje se mogu odštampati pomoću tog kertridža + cena papira = cena po stranici

Kapacitet stranica predstavlja broj stranica koje kertridž štampača može da proizvede pre nego što je potrebna zamena. Pored toga, izračunajte cenu papira koristeći formulu:

Cena po pakovanju (500 listova) / Broj listova = Cena papira

Da biste odredili broj listova koji se dnevno koriste, konsultujte veb lokaciju proizvođača štampača za uslužne programe za evidentiranje ili koristite alate treće strane. Za Canon štampače, korisnici Print Conductor-a mogu da generišu izveštaj o proceni štampanja, koji prikazuje broj listova papira potrebnih za određeni zadatak štampanja. Upoređivanje cene po stranici sa drugim modelima štampača može vam pomoći da donesete informisane odluke ili pronađete načine da smanjite troškove štampanja.

Dodatne informacije: U proseku, kancelarija sa 50-60 zaposlenih troši približno 10-12 A4 pakovanja papira mesečno.

 

 • Obezbedite precizno štampanje u boji pomoću CMYK-a

Da biste postigli preciznu reprodukciju boja u štampanim materijalima, pretvorite svoje slike u CMYK prostor boja. CMYK koristi četiri osnovne boje – cijan, magenta, žutu i ​​ključnu (crnu) – i njihove mešavine, koje su pogodnije za štampanje. Nasuprot tome, RGB (crvena, zelena, plava) proizvodi boje za prikaz na monitorima.

 

 • Podesite Adobe PDF unapred: štampa visokog kvaliteta

Kada radite sa programima za raspored stranica ili dizajn kao što su Adobe InDesign, Photoshop ili Illustrator, izaberite odgovarajuću unapred podešenu vrednost prilikom čuvanja ili kreiranja datoteka za štampanje. Za komercijalno štampanje, izaberite opciju „High Quality Print“ da biste generisali datoteke spremne za štampu. Međutim, preporučljivo je da konsultujete svoju štampariju za specifične zahteve, jer oni mogu imati sopstvene smernice za pripremu datoteke.

Dodatne informacije: Većina modernih programa za izgled stranica ili dizajn nudi unapred podešene postavke za izvoz datoteka spremnih za štampu. Međutim, uvek je preporučljivo da unapred potvrdite zahteve.

 

 • Pretvorite fontove u obrise radi doslednosti

Pre nego što pošaljete svoj projekat na konačnu štampu, pretvorite sav tekst u dokumentu u obrise. Ovo osigurava da font koji ste koristili ostane dosledan i sprečava bilo kakve promene ili probleme sa formatiranjem prilikom štampanja sa različitih uređaja. Ako su vaše datoteke u PDF formatu, obezbedite im ugrađene fontove ili pošaljite „spljošteni“ PDF da biste sačuvali originalni izgled teksta. Ako niste sigurni kako da konvertujete tekst u konture, uključite datoteke fontova (npr. .otf, .ttf) ili navedite tačna imena fontova u komunikaciji sa štampačem.

 

 • Spajanje datoteka za pojednostavljeno štampanje

Kada radite sa brojnim datotekama koje zahtevaju štampanje bez potrebe za različitim podešavanjima štampanja, razmislite o njihovom spajanju u jedan dokument kao PDF stranice. Ovaj pristup pojednostavljuje proces štampanja, zahtevajući samo dva klika mišem za štampanje svih dokumenata sadržanih u kombinovanom PDF-u. Spojite PDF datoteke pomoću alata za spajanje PDF-a kao što su DocuFreezer ili Print Conductor-ov režim jednog zadatka za štampanje, koji omogućava spajanje u PDF, ili virtuelne štampače kao što je Universal Document Converter, koji imaju mogućnosti spajanja datoteka.

Dodatne informacije: Za detaljna uputstva o spajanju PDF datoteka ili kombinovanju dokumenata i slika u jedan PDF, pogledajte dokumentaciju odgovarajućeg softvera ili onlajn resurse.

 

Primenom ovih naprednih saveta i trikova za efikasno štampanje sa Canon štampačima, možete da pojednostavite proces štampanja, uštedite vreme i optimizujete kvalitet štampe. Bez obzira da li štampate dokumente u lične ili profesionalne svrhe, ove tehnike će vam pomoći da postignete najbolje rezultate uz minimiziranje troškova i otpada. Ne zaboravite da konsultujete uputstvo za štampač Canon ili resurse na mreži za određena uputstva i dodatne funkcije dostupne za vaš model.

 

Srećno štampanje!