Blog

Da li je pogodna implementacija Document Management System (DMS) za mala i srednja preduzeća u Srbiji?

01.08.2023.

Document Management System (DMS) je softverski sistem koji omogućava organizaciju, skladištenje, pretraživanje, deljenje i upravljanje dokumentima i podacima. DMS pruža organizacijama mogućnost da digitalizuju svoje dokumente i procese, umesto da nastave sa korišćenjem tradicionalnih fizičkih dokumenata.

Therefore - Canon Serbia

Evo nekoliko prednosti korišćenja DMS-a:

Prednosti DMS-a:

  1. Efikasnost: DMS omogućava brz i lak pristup dokumentima, čime se povećava produktivnost i smanjuje vreme potrebno za pronalaženje informacija.
  2. Organizacija: DMS pruža mogućnost organizovanja dokumenata u strukturirane foldere, tagove ili kategorije, što olakšava njihovo pronalaženje i sortiranje.
  3. Deljenje i saradnja: DMS omogućava deljenje dokumenata sa kolegama ili saradnicima na lak i bezbedan način, olakšavajući saradnju na projektima.
  4. Sigurnost: DMS pruža mogućnost kontrole pristupa dokumentima, što znači da samo ovlašćeni korisnici mogu videti ili menjati određene informacije.
  5. Arhiviranje i kontrola verzija: DMS automatski arhivira dokumente i prati njihove verzije, čime se omogućava praćenje promena i povratak na prethodne verzije.

Canon Therefore Information Management | Document Capture & Workflow Software

 

Da li je DMS dobar za mala i srednja preduzeća u Srbiji?

DMS može biti koristan za mala i srednja preduzeća u Srbiji, posebno ako se suočavaju sa izazovom organizacije i upravljanja dokumentima. Implementacija DMS-a može pomoći u smanjenju papirnog poslovanja, poboljšanju pristupa informacijama, olakšanju saradnje i poboljšanju efikasnosti procesa. Međutim, odluka o tome da li je DMS pravi izbor zavisi od specifičnih potreba i resursa svakog preduzeća.

Cena implementacije:

Cena implementacije DMS-a može varirati u zavisnosti od različitih faktora, uključujući:

  • Veličina preduzeća (broj korisnika koji će koristiti DMS).
  • Funkcionalnosti i mogućnosti DMS-a koje su potrebne.
  • Vrsta licence (npr. jednokratno plaćanje ili pretplata).
  • Prilagođavanje i integracija sa postojećim softverom ili sistemima.

Preporučujemo da nas kontaktirate kao ovlaštene dobavljače Canonovog DMS rešenja – Therefore, kako biste dobili ponudu i cene prilagođene potrebama vašeg preduzeća.

Therefore Corporation on LinkedIn: #ilovetherefore #ecm #softwarereviews

Za više informacija možete kontaktirati naš Prodajni tim ili direktno putem Chat-a na sajtu.