i-SENSYS X C1127i

i-SENSYS X C1127i

Ubrzajte svakodnevne zadatke i povećajte produktivnost prilagođavanjem kontrolne table uređaja.Unapredite efikasnost radnog procesa lakim daljinskim povezivanjem pomoću mobilnog uređaja ili informatičkog oblaka.Besprekorna integracija u postojeća rešenja za upravljanje korisnicima i daljinsko održavanje.Očuvajte bezbednost i poverljivost dokumenata uz potvrdu identiteta uređaja i bezbedno štampanje.Kompaktni dizajn omogućava lako postavljanje na sto radi minimalno remećenja kancelarijskog radnog okruženja.

Detaljne specifikacije

Glavna jedinica

Tip mašine

Višenamenski laserski uređaj u boji

Dostupne funkcije

i-SENSYS X C1127iF: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks
i-SENSYS X C1127i: štampanje, kopiranje i skeniranje

Štampač

Brzina štampe

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)
Do 49 stranica u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: Do 24,5 slika u minuti (A4)

Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

Rezolucija štampe

Do 1200 x 1200 tpi

Vreme zagrevanja

Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji približno: 8,6 sekundi ili manje
Crno-belo približno: 7,7 sekundi ili manje

Jezici štampača

UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript3

*Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

Fontovi

93 PCL fonta
136 PostScript fontova

Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Režim štednje tonera

Da

Napredne funkcije štampanja

i-SENSYS X C1127i:
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje bar-kodova*
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
i-SENSYS X C1127iF:
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje bar-kodova*
Touch & Print (NFC)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

*Neophodna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – E1E

Mašina za kopiranje

Brzina kopiranja

Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 21,9 slika u minuti

Vreme do prvog otiska (FCOT)

ADF (A4):
U boji: približno 12 sekundi ili manje
Crno-belo: približno 10,2 sekundi ili manje
Staklena površina (A4):
U boji: približno 11,3 sekunde ili manje
Crno-belo: približno 9,8 sekundi ili manje

Rezolucija kopiranja

Do 600 x 600 tpi Aplikacija PRINT Business

Režimi kopiranja

Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst

Dvostrano kopiranje

Obostrano na obostrano (automatski)

Višestruko kopiranje

Do 999 kopija

Umanjivanje/uvećavanje

25–400% u koracima od 1%

Ostale funkcije

Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Scanner

Tip

U boji

Rezolucija skeniranja

Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina skeniranja

Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dubina skeniranja u boji

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse sive

256 nivoa

Kompatibilnost

TWAIN , WIA, ICA

Maks. širina za skeniranje

216 mm

Skeniranje u e-poštu

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na računar

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na USB memorijski uređaj

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na FTP adresu

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje u informatički oblak

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

iFAX

ITU-T.37

Faks

Brzina modema

33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici*)
Samo i-SENSYS X C1127iF

*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

Režim primanja

Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

Rezolucija faksa

Standardno: 200 x 100 tpi
Fino: 200 x 200 tpi
Superfino: 200 x 400 tpi
Ultrafino: 400 x 400 tpi

Memorija faksa

Do 512 stranica*

*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

Brojevi za brzo biranje

Do 281 broj

Grupno biranje/odredišta

Maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta

Sekvencijalni prenos

Maks. 310 odredišta

Rezervna kopija memorije

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Dvostrano slanje faksova

Da (slanje i primanje)

Druge opcije

Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

Rad sa medijima

Vrsta skenera

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 50 listova
ADF sistem za 50 listova

Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

Izlaz za papir

150 listova

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

Veličine medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 sa premazanim papirom)
Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m2 (do 200 g/m2 sa premazanim papirom)
ADF: 50 do 105 g/m2

Dvostrano štampanje

Automatsko
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Prilagođena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm
60 do 200 g/m2

Interfejs i softver

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i novije Linux*

*Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.

Mrežni protokoli

Štampanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP aplikativne usluge:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Bezbednost (žična veza):
filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
Infrastrukturni režim:
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje štampačem

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost
Biblioteka aplikacija

Opšte karakteristike

Preporučeni mjesečni obim štampe

750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 50.000 stranica mesečno*

*Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skrati radni vek proizvoda

Brzina procesora

800 MHz x 2

Sećanje

1 GB

Kontrolna tabla

LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

471 x 469 x 460 mm

Prostor za instalaciju (Š x D x V)

671 x 1.312 x 966 mm

Težina

 

Približno 24,5 kg

 

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 ºC (50 do 86 ºF) Vlažnost 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Izvor napajanja

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.390 W
Aktivno štampanje: približno 530W
U stanju pripravnosti: približno 18,0 W
U režimu mirovanja: približno 0,7 W
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno*
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

Nivoi jačine zvuka

Zvučni pritisak*:
i-SENSYS X C1127iF
U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 49 dB
U stanju pripravnosti: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 50 dB
U stanju pripravnosti: 28 dB

Jačina zvuka*:
i-SENSYS X C1127iF
U toku rada: jednostrano 62 dB ili manje / dvostrano 63 dB ili manje
U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje
i-SENSYS X C1127i
U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje
U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

*Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

Potrošni materijal

Kartridži

TONER T09 crna (7.600 stranica*)
TONER T09 cijan (5.900 stranica*)
TONER T09 magenta (5.900 stranica*)
TONER T09 žuta (5.900 stranica*)

*Na osnovu standarda ISO/IEC 19798

Dodatna oprema/opciona oprema

Stavke

i-SENSYS X C1127iF:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

i-SENSYS X C1127i:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1