PRIJAVA

Podaci za prijavu

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti doneli smo potrebne odredbe opisane u Politici o privatnosti. Dokument možete pogledati na politikaKvaliteta Potreban nam je Vaš pristanak da Malex-City Copy Service d.o.o. može obrađivati Vaše podatke o ličnosti za namene opisane u odlukama. Molimo Vas da označite polje Prihvatam kako bi prihvatili primanje obaveštenja o promocijama, akcijama i ostalim marketinškim informacijama. U svakom trenutku se možete odjaviti sa liste.