Prijava za besplatnu analizu troškova štampe

PAPIR

Proverite da li je papir koji koristite, optimalan za uredjaj koji koristite ali i povoljan

TONER

Da li je toner odgovarajući i da li je najpovoljniji kako bi vam omogućio najpovoljniju cenu štampanja.

SERVIS

Koliko ste platili servis, možda je vreme da se uređaj koji koristite zameni novijim modelom?

HARD DISK

Koliko su vam kompresovani fajlovi kada se skeniraju? Uvek koristite najbolje dostupne kompresore da smanjite fajlove i uštedite prostor za skladištenje podataka.

U poruci treba navesti detalje poput: koji štampač trenutno koristite, koliko ste papira potrošili za godinu dana, koliko ste tonera potrošili za godinu dana, koliko ste servisa uradili u toku istih godinu dana(poželjno sa iznosima u dinarima, radi preciznijeg izračunavanja cene štampe)