Blog

Minimiziranje dodirivanja uređaja i čišćenje

01.08.2020.

Kompanije se trude da zaštite svoje zaposlene od mogućih infekcija. Neophodno je sprovođenje poznatih mera u cilju prevencije.

Nudimo Vam mogućnost da znatno smanjite neposredni kontakt sa uređajem i time zaštitite sebe i svoje kolege koristeći Canon proizvode.

Navodimo i 9 preporuka za čišćenje uređaja

 

Canon Business Print Aplikacija

Korišćenjem aplikacije imate mogućnost da štampate bez dodirivanja uređaja. Detekcija uređaja u Vašoj blizini ili na mreži, kao i manuelna pretraga pomoći IP adrese ili QR koda. Dostupno za iOS i Android uređaje

uniFLOW Aplikacija

 

Viši nivo kontrole štampe prilagođen pametnim telefonom. Možete štampati sa bilo koje lokacije i bezbedno dozvoliti štampu započetih poslova preko uređaja povezanih na uniFLOW. Dostupno sa iOS i Android uređaje.

Prijava i štampanje

 

Podesite uređaj da štampa sve započete poslove čim se prijavite na uređaju.

 

Kartica

 

Uređaji podržavaju prijavu korisnika na uređaj pomoću kartica umesto unošenja PIN koda, čime se omogućuje bezkontaktni pristup.

Personalizovan ekran

Korisnici imaju mogućnost kreiranja prečica čime skraćuju vreme za obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao i značajno smanjenje pritiskanja komandi na ekranu.

Poruke

 

Moguće je vizualno prikazati poruke i slike na ekranu poput preporuka za čišćenje uređaja.

PREPORUKE ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA

 

1.Isključite uređaj i izvadite kabl iz struje

2. Koristite mekanu krpu sa dozvoljenim sredstvom za dezinfekciju za bazi alkohola. Obrišite delove uređaja koje korisnici dodiruju.

3. Površine koje ste obrisali moraju biti u potpinosti suve pre ponovnog uključivanja uređaja.

4. Nemojte prskati dezinfekciono sredstvo direktno na uređaj, korisite krpu da bi sprečili ulazak tečnosti u uređaj kako ne bi došlo do oštećenja.

5. Potrebno je korisiti dozvoljena dezinfekciona sredstva kako ne bi došlo do oštećenja spoljašnjosti uređaja

6. Sredstva za čišćenje poput vlažnih maramica koje ne sadrže alkohol u sebi nisu preporučena za korišćenje.

7. Preporučuje se upotreba sredstva koje u sebi ima 60% alkohola.

8. Ove preporuke za čišćenje ne garantuju efektivnost protiv coronavirusa, ali značajno utiču na smanjenje šanse za širenje infekcije.

9. Alkohol je zapaljiv, nemojte ga upotrebljavati blizu izvora vatre.