Kompletno poslovno rešenje kao podrška Vašem Biznisu

ERP rešenje SVM Syntegra

O ERP rešenju

ERP rešenje naše kompanije u potpunosti pokriva veleprodajna i maloprodajna preduzeća sa dislociranom distribucijom i maloprodajnim objektima. ERP rešenje je predviđeno za rad u srednjim i velikim preduzećima. Pokriveno je finansijsko knjigovodstvo, finansijska operativa (valutacija, kamaćenje, blagajničko poslovanje, izvodi), veleprodaja, maloprodaja, maloprodajni komision, ugostiteljstvo, laka proizvodnja i pogonsko knjigovodstvo (materijalno praćenje i praćenje utroška energije i radnih sati), osnovna sredstva, magacinsko poslovanje, kadrovska evidencija i zarade.

Dokument se unosi samo na jednom mestu, a sve promene se na kraju reflektuju u finansijskom knjigovodstvu. Time je obezbeđena maksimalna bezbednost, konzistentnost i sigurnost podataka. Program se koristi više godina u velikom broju srednjih i velikih preduzeća. Broj istovremenih on-line  korisnika je u opsegu od 1 pa u pojedinim preduzećima do više od 100. Broj stavki naloga finansijkog knjigovodstva u pojedinim preduzećima po poslovnoj godini prelazi milion slogova. U ERP rešenju naše kompanije je sublimirano iskustvo velikog broja knjigovodstvenih stručnjaka

Klijent našeg ERP rešenja je Windows baziran, dok se podaci čuvaju u relacionoj bazi podataka na serveru baze podataka koji može biti na nekoj od Unix, Windows ili NetWare platformi. Korisničko uputstvo sadrži oko 250 strana na srpskom jeziku i može se koristiti on-line kroz program, ili dobiti u elektronskom formatu.

Šta dobijate implementacijom našeg rešenja

 1. Poboljšano poslovanje:

 • Registrovanje svakog relevantnog događaja u ERP rešenju na jednom i samo jednom mestu (informacija postaje dostupna svim poslovnim sektorima).
 • Upravljanje: troškovima, profitom, rizikom i performansama poslovanja
 • Upravljanje magacinskim poslovanjem
 • Kvalitetno izveštavanje
 • Skraćenje vremena trajanja svih aktivnosti
 • Integracija poslovnih procesa i sistema
 • Pojednostavljivanje integracije poslovnih procesa u tehnološku infrastrukturu
 • Podrška novim poslovnim strategijama
 • Standardizovanje poslovnih procesa u organizaciji

 

 1. Finansije

 • Potpuni finansijski pregled poslovanja firme
 • Usaglašenost sa MRS (Međunarodni računovodstveni standardi)
 • Objedinjeni sistem vođenja i praćenja finansijskih i računovodstvenih funkcija
 • Profitabilnost svih sektora i projekata će biti analizirana na osnovu tačnih i ažurnih podataka
 1. Olakšan rad menadžmenta kroz mogućnosti da:

 • Precizno definišu cenu proizvoda/usluga
 • Praćenje robe je u realnom vremenu on-line
 • Prate koliko je firma pouzdan dobavljač (Prevazilaženje očekivanja kupca)
 • Precizno analiziraju troškove
 • Praćenje klijenata na svim nivoima kroz lako dostupne izveštaje
 • Praćenje i analiziranje realizacije planova radi zadovoljenja potreba analize, predviđanja i planiranja

 

 1. Povećanje efikasnosti

 • Skraćivanje vremena unosa podataka i manji obim unosa zahteva manje resursa za operativne poslove i samim tim otvara prostor za preusmeravanje resursa koji se mogu investirati u inovacije i rast preduzeća
 • Otvara mogućnosti uvođenja savremenih tehnologija u poslovanju kao što su B2B, B2C, korišćenje kartičnih sistema naplate i sl.
 • Servise kao što su slanje SMS poruka i pristup internetu WAP servisima.

ZATRAŽITE DEMO PUTEM TELEFONA 011/329-1982 ILI PUTEM MAILA OFFICE@MALEX.RS

Isplativost investicije

Uvođenje ERP rešenja naše kompanije za ispunjenje vaših poslovnih aktivnosti će Vam omogućiti:

Generalno smanjenje troškova

 • Optimalan nivo zaliha
 • Poboljšan tok novca
 • Smanjenje troškova zaposlenih

 

Podizanje nivoa produktivnosti

 • Skraćuje se vreme u prenošenju zadataka, vreme potrebno da se organizuju i po prioritetima odrede zadaci, vreme da se izrade dokumenta.
 • Poboljšanje stepena prisutnosti zaposlenih
 • Poboljšanje performansi nabavke i obrade narudžbina
 • Poboljšanje obrade uplata
 • Poboljšanje prognoze prodaje

 

Kontrola obezbeđenja kvaliteta

 • Unapređenje odnosa sa partnerima kroz podizanje nivoa i kvaliteta usluga koje im se pružaju
 • Podizanje kvaliteta proizvoda
 • Podizanje kvaliteta distribucije

 

Laka izmena poslovnih procesa

 • Laka izmena poslovnih procesa dovodi do njihovog stalnog i brzog unapređivanja. U mnogim sektorima je to proces koji donosi stalne prednosti. Efikasniji procesi mogu voditi ka smanjenim troškovima i cenovnim prednostima.

Radikalno unapređenje poslovanja

 • Usled kompleksnosti poslovnih procesa u firmi često se javljaju nesavladivi upravljački problemi koji proističu iz zajedničkog nastupa kompanija. Prilike za radikalno unapređenje efikasnosti i efektivnosti procesa su većeg reda veličine kada jedan proces prati međuorganizacione procese. Samim tim dolazi se do bolje organizacije unutar sektora, radne jedinice i kompanije u celini.

 

Smanjenje troškova održavanja informacionog sistema

 • Skalabilnost i prilagodljivost našeg rešenja znači brži odgovor na promene u poslovnom okruženju i manje troškove vezane za doradu sistema.
 • Podignut nivo usluga koje se pružaju korisnicima sistema. Sistem se može prilagoditi specifičnim zahtevima kompanije, sve do pojedinačnog korisnika koji može jednostavno da upravlja svojom radnom okolinom i da na taj način dostigne najveću produktivnost. Sva funkcionalnost je dostupna putem mreže, gde je mogu koristiti zaposleni, korisnici, prodavci i partneri.
 • Izveštaji su koncipirani tako da se iz jednog opšteg može doći do velikog broja izvedenih izveštaja što praktično znači neograničen broj izveštaja u sistemu.
 • Lakše i jeftinije održavanje integrisanih sistema
 • Prestanak dupliranja poslova u održavanju sistema

 

Zaključak

 • Iskustvo govori da se naša rešenja otplaćuju još u prvoj godini eksploatacije.
 • Kod odabira poslovnog rešenja svakako treba voditi računa o visini troškova nabavke, ali zasigurno bez kompromisa na račun kvaliteta
 • Naše prednosti u odnosu na ostala, naročito inostrana, rešenja su pre svega veliko iskustvo u poznavanju specifičnosti poslovanja domaćih firmi, izrazito povoljniji TCO (Total Cost of Ownership) koji je u odnosu na inostrana rešenja i višestruko povoljniji, fleksibilnost prilikom implementiranja sistema gde se trudimo da maksimalno izađemo u susret zahtevima korisnika
 • Sve gore navedeno nas dovodi do zaključka da izborom ERP rešenja naše kompanije povećavate efikasnost i nivo usluge pružene klijentima što dovodi do prednosti nad konkurencijom i neizbežno do povećanja profitabilnosti

Kontaktirajte Nas za Više Informacija

  Odaberite broj zaposlenih koji bi radili u ERP-u (OBAVEZNO POLJE)