Da li znate koja je cena štampe u Vašoj kompaniji?

Besplatna Procena Troškova Štampe

Prijavi se

Omogućite Vašoj kompaniji da uštedi više

Šta je bitno kada se radi procena troškova štampe

PAPIR

Proverite da li je papir koji koristite, optimalan za uredjaj koji koristite ali i povoljan

TONER

Da li je toner odgovarajući i da li je najpovoljniji kako bi vam omogućio najpovoljniju cenu štampanja.

SERVIS

Koliko ste platili servis, možda je vreme da se uređaj koji koristite zameni novijim modelom ?

HARD DISK

Koliko su vam kompresovani fajlovi kada se skeniraju? Uvek koristite najbolje dostupne kompresore da smanjite fajlove i uštedite prostor za skladištenje podataka.

SPECIJALNA PONUDA

Za prvih 10 kompanija koje imaju više od 10 zaposlenih.

5.000 Crnobelih + 500 kolora + 500 skenova

Ugovor koji može bilo kada da se raskine

Besplatna procena troškoava štampe

Uzmi svoj promo uređaj
Canon_IRA_C2020

** Da bi ste učestvovali u akciji potrebno je u mailu da napišete „ŠTEDLJIVA ŠTAMPA“