Podaci o firmi

Pun naziv firme: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, uslugu i zastupanje “MALEX CITY COPY SERVICE” D.O.O. Beograd
Skraćeni naziv firme:  “MALEX CITY COPY SERVICE” D.O.O. Beograd
PIB: 100206156
MATIČNI BROJ: 07534736
Šifra delatnosti: 4690
Obveznik PDV-a: DA
Tekući račun: 205-5701-57  ( Komercijalna banka )
Tel/Fax: 011/329-19-82; 011/276-98-29
E-mail: office@malex.rs