OBJECTIF LUNE

OL Connect

OL Connect je specijalizovan za izlaznu dokumentaciju. Sva komunikacija sa klijentima može biti višekanalna, personalizovana, automatizovana i interaktivna. Pomaže klijentima da prelaze s ručnih, papirnih procesa na automatizovane digitalne procese, korak po korak i bez temeljnog restruktruriranja cele organizacije.

OL Connect tehnologija deluje kao middleware koji se nalazi pored raznih ERP, LOB i mainframe sistema organizacije te proširuje njihovu funkcionalnost kako bi omogućio automatizaciju poslovnih procesa u celoj organizaciji.

Izdvajamo podatke iz dokumenata koji dolaze iz bilo kojeg sistema ili ERP-a kako bismo redizajnirali dokumenta/poruke, ištampali ih na bilo kojm uređaju i/ili čak ih poslali u bilo koji ECM sistem za dalju obradu.

OL Connectove-ove ključne sposobnosti

Automatizacija poslovnih procesa

Poslovni procesi u većini organizacija i dalje su pretežno manualni. Proces obrade važnih dokumenata na papiru je sklon greškama i zahteva mnogo vremena. Taj se problem može rešiti automatizacijom.

Automatizacijom tih, papirnih procesa, dokumenti se digitalno proizvode i skladište, što ih čini jednostavnim za preuzimanje i obradu. Budući da zaposleni ne moraju sve ručno unositi, mogu potrošiti svoje vreme na važnije i bitnije  zadatke.

Digitalna transformacija

Kada je u pitanju digitalizacija, preduzeća moraju promeniti način na koji komuniciraju sa svojim klijentima. Zato preduzećima pružamo alate za prelazak sa papirnog u digitalni oblik. Pomažemo im da preduzmu male korake, jedan proces ili dokument odjednom, smanjujući njihovu zavisnost od papira i automatizujući zadatke koji se ponavljaju. Time se štedi vreme, novac i resursi, ali što je još važnije, povećava se zadovoljstvo korisnika i zaposlenih.

Uvedite mobilnost

Mnogi dokumenti se mogu kreirati na terenu, putem mobilnih uređaja. Koristeći sve prednosi uređaja (kamera se može koristiti za slike i skeniranje, GPS za geolokaciju a internet veza za slanje i primanje informacija). Sistemi se mogu ažurirati u realnom vremenu, greške se mogu odmah prijaviti službi za korisnike, zaposleni štede vrijeme i dokumenti su sigurni od oštećenja ili gubitka.

Sofisticirani skup dokumenata

U određenim industrijama, organizacije imaju specifične potrebe vezane uz tok rada svojih dokumenata. Te organizacije kreiraju dokumenta pomoću informacija koje imaju u bazama. Kako bi se osigurala dosljednost i tačnost, OL Connect automatizuje procese za stvaranje složenih varijabilnih dokumenata. Tehnologija korisnicima omogućuje odabir već postojećeg teksta s CMS-a ili web-platforme za sastavljanje novih i personalizovanih dokumenata.

ERP za ECM povezanost

Štampa, slanje e-mailova, postavljanje na web imaju svoje poteškoće kada radite sa ERP-om. OL Connect tehnologija izvozi podatke, gradi indekse i sprema transakcijska dokumenta nazad u ECM, gdje su za te dokumente sada dostupni dokumenti i radni tokovii dokumenata i odobrenja. Čak i dokumenti e-transakcija mogu biti dostupni u ECM-u zahvaljujući OL Connect tehnologiji.