Canon DR-C240

By 16/10/2017Vesti

Najvažnije karakteristike dokument skenera:

Brzina skeniranja A4:

45 strana po minuti

Mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata:

60 listova

Maksimalni dnevni obim skenova:

4.000

Dvostrano skeniranje:

Da

Povezivanje:

USB